kodeks_etyki_PSDM
Regulamin_Certyfikacji Specjalisty Dialogu Motywującego
Zał-1_Wniosek_o_certyfikat
Zał-3_Opis-drogi-DM
Zał-4_Opinia-MITI_Specjalista_Koder_data
Zał-5_Oświadczenie-Zgoda-klienta
Zał-6_Transkrypt nagrania
Zał-7_Formularz-autorefleksji_certyfikacja-TM
Zał-8_Oświadczenie-Zobowiązanie-KODEKS(2)
Zał-9_Oświadczenie_zgodność_z_oryg
załącznik nr 2